Học cách nói lời cảm ơn trong tiếng Nhật

Người Nhật vô cùng coi trọng lễ nghi cũng như thể hiện lòng biết ơn đúng lúc, vì vậy họ có rất nhiều cách dùng Cảm ơn tùy theo từng trường hợp hay hoàn cảnh khác nhau.

Nếu bạn chưa biết phân biệt và sử dụng những cách cảm ơn tiếng Nhật, hãy xem video này nhé.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: