Tên các màu sắc trong tiếng Nhật

Để miêu tả một sự vật hay hiện tượng gì đó thì miêu tả màu sắc có lẽ sẽ dễ hình dung nhất.

Học tiếng Nhật mà không thể gọi tên màu của đồ vật mình muốn thì thật là bực bội đúng không nào?

Vậy hãy cùng chúng tôi ôn lại từ vựng về tên các màu sắc nhé!

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: