Cách hỏi “tên” trong tiếng Nhật hoàn chỉnh nhất

Trong bài này chúng ta sẽ học các từ vựng tiếng Nhật và cách hỏi tên với người đối diện.

Các bạn vào xem video để biết cách nha.

Xem thêm: