Không còn bất đồng ngôn ngữ – Nhân viên tại Tokyo Metro được hỗ trợ Apps dịch thuật

Một trong những rào cản khiến nhiều người ngại đến Nhật đó là ngôn ngữ. Hầu như rất ít người Nhật biết nói tiếng Anh.

Tuy các cơ sở hạ tầng công cộng tại những thành phố lớn có hướng dẫn bằng tiếng Anh, thế nhưng nhân viên ở đó lại không sử dụng ngôn ngữ này.

Còn một lý do nữa, bạn không biết tiếng Nhật, mà cũng chẳng tự tin với tiếng Anh của mình.

Thế nhưng nếu chỉ vì rào cản ngôn ngữ mà bỏ qua cơ hội được khám phá một vùng đất mới, chẳng phải quá lãng phí hay sao?

Gần đây, để hỗ trợ cho du khách nước ngoài, nhân viên tại Tokyo Metro sẽ sử dụng một chiếc điện thoại có hỗ trợ phiên dịch 12 thứ tiếng để giao tiếp với du khách. Đây là sự hợp tác giữa Tokyo Metro và NTT Docomo trong việc phát triển một Apps dịch thuật bao gồm các ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Nga,…tổng hợp 12 ngôn ngữ. Apps phiên dịch hỗ trợ qua văn bản và cả lời nói. 


Ảnh https://vimet.tv/videos/966201

Trong Apps có tích hợp 14 từ cố định dùng trong các trường hợp đặc biệt như thiên tai, bạn cũng có thể tự tạo cụm từ cố định riêng. Tokyo Metro cho biết “Chúng tôi muốn tạo ra những câu tiêu chuẩn có thể dùng trong nhiều tình huống”.

Sacchan

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: