70% người Nhật muốn tiếp tục được làm việc ở nhà sau dịch bệnh

Một khảo sát gần đây cho thấy 70% những người tham gia ủng hộ làm việc từ xa sau khi dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu suy giảm. Nhiều người cho biết họ hài lòng vì giảm được thời gian di chuyển.

Trong số những người đồng tình có 24,8% hoàn toàn ủng hộ làm việc từ xa, trong khi 45,2% có xu hướng ưa thích làm việc từ xa hơn.

Về nguyên nhân cho lựa chọn trên, 68,2% cho biết làm việc từ xa giảm áp lực di chuyển, 50,6% nói rằng họ có thể tiết kiệm được một khoản lớn nhờ làm việc từ xa.
Ảnh https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/22/business/japan-telecommuting-continue#.XvK1FZMzY6U

Ngoài ra 47,7% cho biết họ thích vừa làm việc vừa tiện chăm sóc các thành viên trong gia đình, ít phải dành thời gian để làm thêm (42,4%), môi trường làm việc tốt hơn cho người khuyết tật (41,6%).

Cũng trong số những người đồng tình với việc làm ở nhà, khi được hỏi về các vấn đề mà bạn cảm nhận được trong cách làm việc này thay vì làm việc truyền thống tại văn phòng, 71,9% người cho biết có nhiều công việc chỉ có thể giải quyết trên văn phòng, 39,1% nhận xét rằng thiết tương tác với đồng nghiệp, giảm đi sự hợp tác, thân thiết với các nhân viên khác trong công ty.

Một số vấn đề khác như khó khăn trong việc truyền đạt công việc giữa sếp và nhân viên, bị trẻ em, vật nuôi gây xao nhãng, hay chi phí dành cho thực phẩm cao hơn cũng được đề cập.

Nếu được lựa chọn, bạn sẽ làm việc ở nhà hay đến văn phòng?

Nguồn: Japan Times

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: