Nhân nghĩa là gì?

t-time_tl-kanji-sa-jingi-yoko

Trong cách suy nghĩ của người Nhật, có một điều rất quan trọng là yếu tố “Nhân Nghĩa”.

Nhân Nghĩa được tạo nên bởi hai từ đơn lẻ đó là “Nhân” và “Nghĩa”.

“Nhân” tức là suy nghĩ đến cảm giác của người đối diện rồi sau đó hành động.

Nếu mà người khác không thích thì tuyệt đối mình không làm.

“Nghĩa” tức là làm đúng.

Không nói dối, không phản chủ làm đúng những gì mình nói.

Đây là kiểu suy nghĩ của những người theo võ thuật, tuy nhiên ngày nay những người làm kinh doanh cũng phải nhớ điều này.

Không lừa dối khách hàng, chăm sóc phục vụ họ một cách chân thành.

design_img_f_1488571_s

Nhiều lần như thế sẽ lấy được sự tin tưởng của khách hàng từ đó chúng ta mới có việc để làm.

Nếu không thực hiện được việc này thì dần dần khách hàng của bạn sẽ bỏ bạn mà đi.

Như việc các nhân viên nhà hàng phải thật sự lễ phép khi giao tiếp với khách hàng.

Nếu bạn hiểu được suy nghĩ của người khác ắt bạn sẽ làm thỏa mãn được họ.

Các sản phẩm của Nhật cũng vì thế mà được khách hàng khắp thế giới ưa chuộng.

Yakuza là một loại mafia của Nhật, trong thế giới ngầm này họ cũng tuân thủ suy nghĩ này rất nghiêm ngặt.

Vốn dĩ họ không phải là những người bán thuốc phiện, bảo kê hành vi trộm cắp gì cả, họ là những người rất hung hãn đứng ra để giải quyết vấn đề khó khăn của một địa phương nào đó.

Đây là những người sẽ giải quyết những việc mà cảnh sát không thể giải quyết được.

Nếu xét về mặt pháp luật thì những việc này của họ xấu nhưng về mặt cử xử họ rất có tình có nghĩa. Yakuza bây giờ không còn nhiều những người như thế.

Hiện nay ở Nhật, những người có suy nghĩ đặt nhân nghĩa lên hàng đầu có đang bắt đầu giảm, điều đó thật đáng tiếc.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: