“Tự chủ thanh toán” ở Nhật?

Ở Nhật, mô hình “tự chủ thanh toán” tiếng Nhật gọi là “Serufu Reji” đang được mở rộng không chỉ ở các siêu thị mà gần đây còn lan ra ở các cửa hàng McDonald’s.

selfregi_4

Thông thường khi đi siêu thị, lúc tính tiền, sẽ có nhân viên của siêu thị thực hiện công việc cộng giá tiền của tất cả các món hàng lại với nhau rồi ra con số tổng cộng báo cho khách hàng.

selfreji

Tuy nhiên, với “ tự chủ thanh toán” ta sẽ tự mình dùng máy của siêu thị, tính tiền hàng đã mua.

Đây là hệ thống tính tiền dựa trên cơ chế tin tưởng hoàn toàn vào sự thật thà của khách hàng.

Có thể người Việt Nam sẽ nghĩ “ không có trộm cắp gì ở đây sao?”

Tuy nhiên, hoàn toàn không sao cả.

Vì sẽ có một nhân viên đứng trông các máy tính tiền đồng thời cùng một lúc nên khả năng xảy ra bị trộm cắp sẽ khó.

nagoya451

Với sáng kiến này thì chi phí nhân công cho siêu thị sẽ giảm đi và giá cả hàng hóa bán trong siêu thị cũng giảm được phần nào.

Vì vậy mà siêu thị sẽ trở nên hút khách hàng hơn so với các siêu thị không áp dụng mô hình này.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: