Bị leo cây

待ちぼうけ (MACHIBOUKE)

Từ này dùng để nói về việc hai người hẹn gặp nhau nhưng một người không đến và người còn lại đã đợt suốt trong khoảng thời gian khá lâu.

Ví dụ: 昨日、3時間も待ちぼうけだったよ。。。 (Hôm qua, tôi đã “bị leo cây” những 3 tiếng đồng hồ đấy.)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
Xem thêm: