Khu giải trí

Links từ nhà Tài trợ

 

ゲーセン   (GE-SEN)  [Danh từ]

Từ này dùng để chỉ những khu giải trí trong thành phố, là nơi có nhiều máy trò chơi để mọi người vui chơi thoải mái.

Đây là từ viết tắt của chữ Game center (ゲームセンター)

 

Links từ nhà Tài trợ
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
Xem thêm: