Người cô đơn

Links từ nhà Tài trợ

お一人様 (OHITORISAMA)

Từ này nói về một người khách trong nhà hàng với dáng vẻ cô đơn.

例) お昼ごはん、私はいつもお一人様だから。
Ví dụ: Ăn trưa, tôi lúc nào cũng là người cô đơn.

Links từ nhà Tài trợ
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
Xem thêm: