Hợp với

ピッタリ  (PITTARI)  [Tính từ]

Ý nghĩa: vừa đúng, hợp với

例) この服、私にピッタリ!
Ví dụ: Bộ quần áo này hợp với tôi !

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
Xem thêm: