Bản hit duy nhất

一発屋 (IPPATSUYA) [Danh từ]

Ý nghĩa: là bản hit lớn chỉ phát hành 1 lần, tiếp theo sau đó sẽ không có.

Là những người trở nên nổi tiếng nhờ vào 1 bản hit lớn chẳng hạn như ca sỹ, diễn viên hài nhưng sau bài hit đó thì những bài hát khác hoàn toàn không thể bán được.

例) あの歌手、あの一曲だけの一発屋だったよね。
VD: Ca sỹ đó chỉ có một bản hit duy nhất nhỉ.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
Xem thêm: