Mua sắm nhiều

Links từ nhà Tài trợ

爆買い (BAKUGAI)

Từ này dùng để nói về việc mua hàng hóa với số lượng lớn.
Chủ yếu nói đến những người khách du lịch Trung Quốc mua sắm với số lượng khủng.
Sự thật thì khách tham quan Việt Nam cũng mua sắm rất nhiều ở Nhật chứ không thua gì người Trung Quốc.

Links từ nhà Tài trợ
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
Xem thêm: