Cửa hàng tiện lợi

コンビニ (KONBINI)

Từ này xuất phát từ chữ convenient store.

Hiện nay, ở Việt Nam cũng có nhiều cửa hàng tiện lợi ví dụ như Family mart, Ministop,…

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
Xem thêm: