Râu kiểu Chaplin

Links từ nhà Tài trợ

ちょびヒゲ (CHOBIHIGE)

Từ này thường dùng để diễn tả việc để một chỏm râu ở phía dưới mũi, giống như bộ râu của danh hài Charlie Chaplin

Links từ nhà Tài trợ
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
Xem thêm: