Truyền miệng

都市伝説 (TOSHIDENSETSU)

Đây không phải là một câu chuyện dân gian từ ngày xưa mà nó là một tin đồn đã được truyền từ vài thập kỷ trở lại.

Hầu như những câu chuyện như thế này đều không có cơ sở, nó chỉ là một lời nói dối nhưng nó đã được làn truyền trong khắp xã hội vì mọi người đều có hứng thú với câu chuyện đó.

Ví dụ: Có một câu chuyện đã lan rộng khắp nước Nhật đó là: “Nhà hàng thức ăn nhanh kia đang sử dụng gà 3 chân đó!”

”あるファーストフード店のチキンは、3本足のチキンを使っている!”

Nếu mà có bán loại gà như thế thì quá tiện lợi rồi và chắc chắn sẽ được công bố.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
Xem thêm: