Cách chào buổi tối “Konbanwa”

Bài học tiếp theo hôm nay là “Konbanwa”.

Các bạn muốn biết rõ cách sử dụng cụm từ này thì vào xem video nhé!

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
Xem thêm: