Cách chào buổi tối “Konbanwa”

Links từ nhà Tài trợ

Bài học tiếp theo hôm nay là “Konbanwa”.

Các bạn muốn biết rõ cách sử dụng cụm từ này thì vào xem video nhé!

Links từ nhà Tài trợ
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
Xem thêm: