[Test] Bạn có viết đúng thứ tự nét các từ Kanji đơn giản này không?

1.

Hidari (左)- Tả, bên trái

                                           Cách 1                                                                    Cách 2

 
 

2.

Kokoro (心)- Bụng dạ, hồn vía, tâm tính

                                               Cách 1                                                                Cách 2

 
 

3.

Yo (世) – thế hệ, thế giới, tuổi, xã hội

                                                  Cách 1                                                            Cách 2

 
 

4.

Kita (北) – Phía Bắc, miền Bắc

                                         Cách 1                                                                     Cách 2

 

 
 

5.

Shuu (収) – Thu

                                        Cách 1                                                                      Cách 2

 

 
 

6.

Raku (楽) – Lạc, thoải mái, dễ chịu

                                                     Cách 1                                                          Cách 2

 
 

7.

Kyo (巨) – Rộng lớn, khổng lồ

                                                      Cách 1                                                         Cách 2

 
 

8.

Bu (武) – Võ

                                          Cách 1                                                                    Cách 2

 
 


 

Nguồn : Buzzfeed

 

Nhân ngày tình yêu, kiểm tra xem gái Nhật quan niệm thế nào về anh trai mưa

10 câu trắc nghiệm: Bạn hiểu ngôn ngữ của nữ sinh Nhật Bản đến đâu?

20 câu trắc nghiệm: Nhật Bản có hai kiểu người, bạn thuộc tuýp nào trong số đó?

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
Xem thêm: