Pha đá phạt không ngờ ở giải trẻ Nhật Bản

Links từ nhà Tài trợ

Untitled

Trong thể thao luôn đòi hỏi sự thông minh sáng tạo. Một giây le lói có thể thay đổi được toàn bộ cục diện trận đấu. Người Nhật ngoài sự cần mẫn, họ còn rất sáng tạo.

Dưới đây là tình huống thú vị được thực hiện bởi các cầu thủ học sinh trong một trận đấu của trường trung học East Fukuoka, Nhật Bản.

Links từ nhà Tài trợ
Share on Facebook25Tweet about this on TwitterGoogle+0
Xem thêm: